2 מכרזי ג'וביז מס': 13494/2018 14012/2018

בית מכרזים 2 מכרזי ג'וביז מס': 13494/2018 14012/2018

2 המכרזים חובה השתתפות בסיור קבלנים

שימו לב כי שינם תאריכי הגשה שונים לכל מכרז!