4 מכרזים של משרד הבינוי והשיכון

בית מכרזים 4 מכרזים של משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון מפרסם ארבעה מכרזים באזורים שונים

תאריך אחרון להגשות הצעה:22/10/18