קורסים

בית קורסים

ארגון הקבלנים והבונים באר שבע והנגב ממשיך בשנת 2024 בקידום ההעשרה הלימודית של קבלנים, חברי הארגון.
בשיתוף פעולה עם מכללת "שבירו", הנותנת חסות לארגון, אנו בונים עבורכם את הקורסים וימי העיון הרלוונטיים ביותר לכל עובד בענף הבניה.

לכל קורס שנרצה לפתוח, יש מינימום מסויים של משתתפים. חשוב מאד שתשתתפו בקורסים השונים-הדבר יוסיף ידע לכם ולעובדיכם, וגם ישפר את נושא הבטיחות בעבודה.

במהלך השנה נפרסם מידע על הקורסים הקרובים המותאמים לחברי הארגון בתכנים, בעלויות ובאפשרויות המימון.
נשמח לשמוע מכם הצעות והמלצות לקורסים שאתם מוצאים לנכון כחשובים, ואנו נשתדל למלא את בקשותיכם.