מעסיק שמבקש מעובד להתפטר ולעבור אליו, עליו לוודא קודם עם העובד שיש לו ותק של חצי שנה (במצטבר) במהלך השנתיים האחרונות, שבהן הוא עבד בענף הבניין בישראל.
אם לעובד אין ותק הוא לא יוכל לעבוד בישראל אלא יידרש לעבור מיונים מקצועיים, וגם לא יוכל לחזור לקבלן שממנו הוא התפטר עד שיבוצעו המיונים

בנוסף קבלן המבקש לקבל היתר לינה עבור עובד, יש לבטל את האישור של העובד ולבקש היתר העסקה הכולל לינה.
יש לוודא לפני כן עם העובד שהוא מחזיק בוותק של חצי שנה במהלך השנתיים האחרונות, אחרת הקבלן לא יוכל לקבל שוב את היתר להעסקת העובד בכלל, והעובד יפלט מהמערכת בכלל ויצטרך להמתין למיונים המקצועיים.
בכל מקרה, כרגע מכסת אישורי הלינה מלאה ולכן כדאי לשקול טוב אם שווה להגיש בקשה כזו.