מנהלים, קבלנים ועובדים בענף הבנייה לאחרונה אנו עדים לעלייה בתאונות ונפגעים כתוצאה מחפצים כבדים שנופלים באתרי הבנייה. במהלך השבוע התרחשו 2 כאלו!

 

היפגעות מחפצים נופלים הינו אחד הגורמים השכיחים לתאונות בעבודות בניה. חפצים עלולים ליפול ולפגוע באנשים ובציוד ממגוון סיבות, בעלי מכנה משותף אחד מובהק – אי לקיחה בחשבון, ובמקרי קיצון, התעלמות מסוכנת מהאפשרות שחפצים יפלו ויפגעו באנשים ובציוד.

החורף המתקרב ותאונות שנגרמו לאחרונה בנסיבות של נפילת חפצים, שבות ומחדדות את הצורך בלימוד הנסיבות האופייניות לנפילתם של חפצים במהלך ביצוע עבודות בניה.

הניסיון המצטבר מלמד כי הנסיבות העיקריות לנפילתם של חפצים הינן:
- החומרים והציוד לא מאובטחים מפני נפילה, ושימוש לקוי או חוסר בשימוש בחגורות כלים למניעתם של נפילת כלי עבודה.
- אי קיום סידורים למניעת השלכת חפצים, או פסולת בנין, כמו שרוולים או מכלים לסילוק פסולת.
- מושלכים ארצה חפצים, פסולת בנין או חומרים אחרים.
- עובדים הנמצאים בגבהים שונים, אלה מעל אלה ללא תיאום ביניהם וללא קביעת אזורי סכנה.
- לא מותקנים מעברים בטוחים למניעת פגיעה בבני אדם כתוצאה מנפילתם של חפצים או חומרים או ציוד.
- אי סדר וקיום ערמות של ציוד שאיננו מאובטח למקומו, העלול "לעוף" כתוצאה ממשבי רוח.
- הימצאות של ערמות ציוד המונח באי סדר, סמוך לקצה משטחים או גגות.
- קשירה לא נכונה של מטענים במהלך הנפתם באמצעות מנופים או עגורנים.
- הנחה לא נכונה של מטענים במהלך העברתם באמצעות מלגזות או באמצעות מערכות שינוע אחרות.
- התקרבות ללא צורך למטען מונף והימצאות מתחתיו.
- שימוש לקוי בציוד מגן אישי ובפרט, אי שימוש בקסדות מגן או שימוש בקסדות מגן ללא סנטריות.

מטה הבטיחות של ענף הבניה מבקש לחדד בקרב קבלנים ועובדים את תודעת המניעה של הנסיבות האופייניות לנפילתם של חפצים ושל היפגעות מהם ולעשות את הנדרש, על מנת להבטיח את מניעתן של הנסיבות שצוינו לעיל ושל נסיבות נוספות העלולות להביא לנפילתם של חפצים ולהיפגעות מהם.