בשנים האחרונות נעשו מאמצים רבים כדי לאפשר את העברת תשלום השכר של העובדים הפלסטינים באמצעות העברות בנקאיות. כחלק מהחלטת הממשלה האחרונה ששינתה את שיטת העסקה, ועל רקע חוק צמצום המזומן, הוקם צוות בין-משרדי שמקדם את הנושא.

בימים אלה, באפליקציית "אלמונסק" בה משתמשים העובדים הפלסטינים, קופצת לעובד הודעה בה הוא מתבקש לאשר קבלת המשכורת בהעברה בנקאית ואישור להעברת פרטי הבנק שלו ופרטי העסקה לגופים הרלוונטיים.

עובד שלא יאשר את ההצהרה, לא יחודש לו ההיתר.

הצפי הוא שהחל מחודש אוגוסט 2022 תתאפשרנה העברות בנקאיות מחשבונות הבנק של המעסיקים הישר לחשבונות העובדים, מכל הבנקים בישראל.

מומלץ למעסיקים לעבור על פרטי הבנק של העובדים שמופיעים אצלם ולוודא שהפרטים תקינים, וכן לוודא עם העובד שהוא אישר את ההצהרה.

ראו גם המידע שהפיץ מתאם הפעולות בנושא.

פייסבוק
https://fb.watch/cDnJ__Mf_c/

מדריך מפורט באתר
https://www.gov.il/ar/departments/news/onlinepayment

דוגמת הודעה לעובדים