מכרזי רכבת ישראל גם לקבלנים קטנים ובינוניים, דו"חות בטיחות והפקת לקחים מתאונות, מחדשים את מפגש "המועדון" של ארגון הקבלנים, כנס ההתאחדות באילת ועוד מגוון נושאים במידעון. מומלץ לעיין.