מטה הבטיחות בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ בנה את תכנית הכוכבים, כלומר מתן כוכבי בטיחות לחברות העוברות הכשרה מיוחדת. ההכשרה ניתנת ע"י צוות מיוחד של קצינים בכירים בצה"ל במיל' והיא משלבת סדנאות תאורטיות והכשרות באתרי הבניה תוך הכשרת כל מערכת מקבלי ההחלטות בחברה. 24 חברות כבר נמצאות בהליכים לקבלת כוכב הבטיחות, וחברה אחת, דלויה מרכז הבניה, כבר קיבלה את הכוכב הראשון. המעוניינים להשתתף בהכשרה מוזמנים למלא את פרטיהם בקישור המצורף, וצוות תכנית הכוכבים יחזור אליהם.

להשארת פרטים להשתתפות לחץ כאן

שנים רבות הגישה השלטת במניעתן של תאונות עבודה בבניה הינה הרתעה וענישה. הרתעה לבדה הינה פשוטה למימוש (הגברת ביקורי פיקוח, הגדלת היקף צווי הבטיחות, קנסות מנהליים ועוד), אולם תרומתה לשינוי של ממש הינה במרבית המקרים איננה גדולה מכיוון שהתודעה המלווה את ההרתעה הינה לעשות את "המינימום ההכרחי" ו"המינימום ההכרחי" כידוע, פשוט איננו מספיק!

לעומת ההרתעה, החיזוק  החיובי הינו קשה יותר למימוש והוא דורש שינוי עמוק בסדר היום הניהולי ובעדיפויות הניהוליות. מקובל לחשוב וקיימות הוכחות אמפיריות רבות לכך, שתרומתו של החיזוק בהנעה של ארגונים לשינוי גבוהה משמעותית מזו של ההרתעה מכיוון שהתודעה המלווה את החיזוק הינה לעשות את "המקסימום האפשרי" (בניגוד ל"מינימום ההכרחי" המאפיין את ההנעה המתקבלת מהרתעה), כלומר החיזוק החיובי מעודד חתירה למצוינות במסגרת תפיסת השיפור המתמיד.

תופעות אלו מהוות את הרקע לגיבוש התפיסה שבעקבותיה באה תוכנית "כוכבי הבטיחות" אל העולם.

לתוכנית "כוכבי בטיחות" שתי מטרות עיקריות:   

· לדרג חברות בניה לפי מערכת ניהול הבטיחות שהן מיישמות בפועל, על מנת לקדם את הנעת הקבלנים לקחת אחריות על ביצועי הבטיחות ואיכות הביצוע. 

· למצב את התאחדות הקבלנים בוני הארץ כארגון מעין סטטוטורי המקדם את הבטיחות והאיכות בישראל

חברת בניה יכולה לקבל עד 5 כוכבי בטיחות כאשר קבלת כוכב תלויה בזכאות לכוכב קודם. בדרך זו התוכנית מבטיחה את קיומו של תהליך שיפור בתוך הארגון. כך, קבלת כוכב נוסף, מחייבת הכרה בכוכב או בכוכבים קודמים, לפי סדר הופעתם בלוח ההקניה המובא כאן  (כך למשל, העובדה שחברת בניה נמצאת בתהליך של הכרה בתקן ת"י 45001, לא תאפשר לה לקבל כוכב בטיחות, אל אם החברה עמדה בדרישות המתייחסות לכוכבי בטיחות קודמים).

תוכנית כוכבי הבטיחות, מבוססת על אימוץ והטמעה של מאפיינים ניהוליים-תרבותיים אלה:

· בקרה עצמית - החברה מקיימת מערכת לבקרה עצמית של ביצועי בטיחות, לפי רשימת מבדק אחודה

· ניהול התחלות - החברה מקיימת מערכת של "ניהול התחלות", המתבסס על ההנחה, שניהול מדויק וקפדני של התחלת פעולת בניה או התחלת מלאכה, יבטיח במידה רבה את השליטה בה במהלך ביצועה, גם אם נצרות סטיות מהתכנון המקורי.

· תחקירי "כמעט ונפגע" – החברה ממצבת את עצמה כארגון לומד, המתחקר את עצמו והחותר לשיפור מתמיד.

· טכנולוגיה לבקרה - החברה מיישמת טכנולוגיה לבקרת ביצועי בטיחות, להערכת סיכונים, ולניטור של עובדים., באופן המייעל את ניהול הזמן והשימוש בנתונים כבסיס לקבלת החלטות.

· טכנולוגיה למניעה - שימוש בטכנולוגיה ובפתרונות הנדסיים מתקדמים למניעה פיסית של תאונות.

· תקן ISO 45001 -  החברה הוסמכה או נמצאת בתהליך הסמכה לתקן ניהול בטיחות בינלאומי, ISO 45001

זכאות ל 4 כוכבים ראשונים, איננה מותנית במדדים תוצאתיים כלשהם. ההנחה הינה שעצם העיסוק במאפיינים שפורטו לעיל, יניבו את התוצאות המבוקשות בשלב כלשהו, מוקדם ככל האפשר. יחד עם זאת, על מנת לקבל את הכוכב החמישי, נדרשת גם עמידה במדד תוצאתי המכונה מיצ"ב (מדד יחסי צוו בטיחות) המודד את מספר צווי הבטיחות שחברה קיבלה בשנת הבסיס, שהינה השנה הקודמת לשנת ההסמכה, ביחס למספר אתרי הבניה שנוהלו על ידה בפועל בשנת הבסיס.

חברה בעלת "כוכבי בטיחות" תהנה מיתרונות רבים, וביניהם:

· "כוכבי בטיחות" מהווים אמירה משמעותית, אמירה שתסייע להנהלת חברת הבניה להנחיל ולהטמיע בקרב אנשיה ועובדיה, תרבות של בטיחות ומצוינות בביצועים.

· חברת בניה בעלת "כוכבי בטיחות" תהנה מדימוי חיובי ומוערך על ידי הציבור ועל ידי גורמי ממשל.

· מטבע הדברים, ככל שלחברת בניה יש יותר "כוכבי בטיחות" כך היא תזכה להעדפה בתהליכי מכרז ממשלתיים. יותר כוכבי בטיחות – סיכוי גדול יותר לזכייה במכרזים.

· התאחדות הקבלנים בוני הארץ תפעל למצב את תכנית "כוכבי בטיחות" כמדד להשקעה בבטיחות ולקיום מאמצים למניעתן של תאונות. מדרך הטבע, מדד זה יעמוד לזכותה של החברה, אם ייגרם אירוע בטיחות באחד מאתריה או אם יישקל להוציא צו בטיחות בעקבות פערים מקריים ברמת ביצועי הבטיחות.

תהליך ההסמכה לכוכבי בטיחות הינו פשוט למדי, ומשכו הכולל הינו של 3-4 חודשים. התהליך ומתבסס על עיקרון קבלת האחריות על ביצועי הבטיחות על ידי החברה המבקשת לקבל הסמכה. תהליך ההסמכה כולל שישה שלבים הינם:

· שלב א': אוריינטציה: סדנא למנהיגות לשינוי שתועבר לסגל הניהול הכללי של החברה.

· שלב ב': הדרכת אתרי בניה הדרכת נציגים של כל אתר בניה (מנהל עבודה, ממונה בטיחות, מהנדס ביצוע, מנהל פרויקט, אחר) במתכונת של הדרכת המדריכים. ההדרכה תבוצע על ידי הבקרים שיקיימו את מבדק הזכאות בהמשך.

· שלב ג': בקרה עצמית ברמת אתרי הבניה כל אתרי הבניה של חברת הבניה מקיימים בדיקה עצמית של מידת המוכנות לזכאות ב"כוכב בטיחות". הבדיקה נערכת באמצעות מבדק המתבסס על רשימת בדיקה (צ'ק ליסט) המסופקת לחברה על ידי הבקרים של מטה הבטיחות, בתום שלב ההדרכה.

· שלב ד': בדיקת עמידה בתנאי הזכאות קיום בדיקת הזכאות ל"כוכב בטיחות" או לתוספת של כוכב בטיחות על ידי בקרים של מטה הבטיחות. הבדיקה נערכת באמצעות מבדק המתבסס על רשימת בדיקה (צ'ק ליסט) המסופקת לחברה על ידי  הבקרים, קודם לקיום המבדק.

· שלב ה: הכרה בזכאות לכוכבי בטיחות בקרי הבטיחות המקיימים את הבדיקה, מעניקים לחברת הבניה תעודת זכאות ל"כוכב בטיחות" או לתוספת של "כוכב בטיחות", כתלות בממצאי הבדיקה.

· שלב ו': תיעוד וחשיפה התאחדות הקבלנים בוני הארץ, תעניק תעודת זכאות לכוכבי בטיחות ותפרסם את ההענקה של "כוכבי בטיחות".

התאחדות הקבלנים בוני הארץ מאמינה כי מתווה "כוכבי בטיחות" יעודד חברות בניה לקחת אחריות על ביצועי הבטיחות, ויתרום לקיומה של תרבות החותרת למצוינות ולשיפור מתמיד.