תביעות משפטיות - הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה

בית שירותי הארגון תביעות משפטיות - הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה
תביעות משפטיות - הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה

קבלנים חברי הארגון, וגם מי שאינו חבר ארגון אך מעוניין להצטרף, אשר קיבלו תביעות משפטיות מהקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, מוזמנים לפנות למשרדי הארגון. אנו נכוון אתכם ונסייע לכם בהקטנת החוב, ובביטול ההליך המשפטי. לידיעתכם התשלום לקרן הינו חובה ולא רשות. אנחנו לשירותכם גם בתחום זה.

קרא עוד סגור