חברת חשמל - תחה"כ אורות רבין

בית מכרזים חברת חשמל - תחה"כ אורות רבין

סיווג מכרז : מכרז פומבי רגיל, חד שלבי , עם הליך תחרותי נוסף.

העבודה כוללת- הריסת יסודות ואלמנטים שונים מבטון מזויין, הקמת אלמנטים מבטון טרומי פינוי והעתקת צנרת ותשתיות מים, חשמל , וניקוז.

תאריך אחרון להגשת הצעה: 01/12/2021