מכרז מס' 440007050A חברת חשמל

בית מכרזים מכרז מס' 440007050A חברת חשמל