עיריית באר שבע: 40/2021

בית מכרזים עיריית באר שבע: 40/2021

הזמנה להציע הצעות לאספקה, הקמה, התקנה ותחזוקה של מתקני משחקים לילדים וסככות הצללה בתחום העיר באר שבע

תאריך אחרון להגשת הצעה: 16/11/2021

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן