רשות מקרקעי ישראל: בש/325/2021

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: בש/325/2021

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 1,525 יח"ד ב- 15 מתחמים בבניה רוויה בפסגת רמות, באר שבע

תאריך אחרון להגשת הצעה: 24/01/2022 עד השעה 12:00 בצהריים

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן