רשות מקרקעי ישראל: בש/374/2021

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: בש/374/2021

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 26 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 26 יח"ד) למגרש בלתי מסויים לבני מקום בנווה שרון, נתיבות

תאריך אחרון להגשת הצעה: 11/04/2022

לצפייה בפרטי המכרז הקש כאן