רשות מקרקעי ישראל: יש/355/2021

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: יש/355/2021