רשות מקרקעי ישראל: תא/27/2022

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: תא/27/2022

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב 2 מתחמים למסחר ותעסוקה ברמת גן

תאריך אחרון להגשת הצעה: 11/04/2022

לצפייה בפרטי המכרז הקש כאן