344/2022 מכרז פומבי מנהל מקרקעי ישראל

בית מכרזים 344/2022 מכרז פומבי מנהל מקרקעי ישראל