תיעוש הבנייה למגורים באמצעות יחידות מודולריות תלת ממדיות - היבטים אדריכליים, הנדסים וביצועיים